ZPĚT

FAQ

Hlavní kontraindikace používání stanice změkčování vody a proč se vůbec vyskytuji?

Neexistují žádné kontraindikace každodenního použití pro kontakt s pokožkou. Pozornost při požití musí věnovat osoby, které mají nařízenou dietu bez soli, protože k regeneraci systému se používá chlorid sodný (kuchyňská sůl). Z tohoto důvodu, změkčená voda obsahuje větší množství sodíku (Na) oproti vodě tvrdé. Dosažení poklesu tvrdosti vody o 1 stupeň německé tvrdosti, vyžaduje přidání přibližně 8,2 mg sodíku do každého litru vody. Osoby dodržující dietu bez soli, by tyto hodnoty měly zahrnout do svých výpočtů denního požití soli.

Změkčením vody tvrdé 18 německých stupňů (průměrná tvrdost vody v ČR) na minimální úroveň 3 německých stupňů, zvyšujeme množství sodíku o 114,8 mg/l. V důsledku denního požití 3 litrů vody, přijímáme 344,4 mg sodíku, což odpovídá přibližně 0,87 g kuchyňské soli.
Je to příkladové množství soli, které obsahuje i 1 krajíc bílého chleba.

Je zařízení CosmoWATER nákladné?

Cena samotného zařízení je srovnatelná s cenou značkové pračky, ale ve srovnání s ostatními domácími spotřebiči se mohou náklady na pořízení CosmoWATER vrátit do 1 až 2 let. Díky CosmoWATER zvyšujete efektivitu Vašeho topení, ušetříte peníze na opravu domácích spotřebičů, a prodloužíte jejích životnost. Navíc snížíte náklady na mycí a čisticí prostředky.

Vyžaduje montáž zařízení CosmoWATER zvláštních stavebních úprav?

Montáž těchto zařízení je docela jednoduchým úkolem. Pokud máme přístup k hlavnímu uzávěru studené vody, je poblíž místa montáže elektrická zásuvka, odvod do kanalizace a trochou prostoru, budete připraveni k zahájení montáže.

Vyžaduje zařízení CosmoWATER mnoho prostoru pro montáž?

CosmoWATER nevyžaduje mnoho prostoru pro montáž, protože se jedná o kompaktní zařízení, tzn. jeho vnější kryt je zároveň nádobou na sůl, která se přisypává ve formě tablet, které jsou využívány pro regeneraci náplně.

Je provoz těchto zařízení komplikovaný?

Použití a provoz zařízení CosmoWATER je velmi jednoduché. Zařízení pracuje v automatickém režimu a nevyžaduje mnoho pozornosti uživatele. V případě změkčovačů a multifunkčního filtru CosmoWATER je nutné občas přidat přímo do nádrže sůl ve formě tablet (obvykle jednou za několik měsíců).

Jaký je postup v případě odjezdu na dovolenou a po návratu?
Dlouhodobá nepřítomnost obyvatel v domácnosti, znamená zastavení průtoku vody v rozvodech. To může způsobovat rozvoj choroboplodných zárodků a to nejen v potrubí, ale také v samotném zařízení na úpravu vody.

Toto nehrozí v případě zařízení CosmoWATER, protože je vybavený speciální funkcí automatické regenerace náplně pro případ zastavení spotřeby vody. Tento postup umožnuje udržet náplň v pohotovostním režimu a předchází tvorbě bakterií.

Abyste se vyhnuli případným problémům během automatické regenerace zařízení CosmoWATER, před odjezdem na dovolenou postačí jen zkontrolovat, zda:

  • Je zařízení napojeno na elektřinu,
  • Zařízení má zajištěn přítok vody (hlavní uzávěr vody by neměl být uzavřený),
  • Nádrž na sůl je plná (nevztahuje se na zařízení CosmoWATER Carbon),
  • Odtok odpadní vody je správně připevněn (aby se předešlo vytečení do prostoru).

Po návratu je nutné zkontrolovat hladinu soli a případně doplnit (nevztahuje se na CosmoWATER Carbon).

Jaká tvrdost vody pro jaký typ montáže (kvůli materiálům použitým během montáže) a proč?

Tvrdá voda (nad 6-8 dH) způsobuje vylučování nánosů v potrubí, snižuje efektivitu a následně zapříčiňuje zničení. Abychom tomu předešli, změkčujeme vodu v celém potrubí.

V důsledku funkce změkčovače dosahuje výsledná změkčená voda tvrdosti 0 dH (německých stupňů).
Zařízení CosmoWATER Standard 15, Home 22 a Exclusive Pure jsou vybavené regulátorem výsledné tvrdosti.
Úprava tvrdosti probíhá proporcionálním přidáním vody z vodovodu k měkké vodě a měla by probíhat dle individuálních potřeb uživatele, anebo v souvislosti s požadavky výrobce topného kotle.

Jedním z parametrů, ke kterému je nutné přihlížet, je materiál, z kterého je vyrobeno potrubí. Potrubí užitkové vody v domácnosti je nejčastěji vyráběno z níže uvedených materiálů. U každého je uvedená doporučovaná tvrdost.

  • Umělá hmota (hlavně PVC, PP) – doporučovaná tvrdost: od 0 do 3-4 dH (německých stupňů) v závislosti na potřebě, tvrdost vody v tomto rozsahu neovlivňuje životnost potrubí.
  • Měď – kvůli použití mědi různých kvalit, je doporučovaná tvrdost přibližně 4 dH (německých stupňů), voda o tvrdosti pod 4 dH (německých stupňů) může způsobit zrychlené vyplachování mědi, hlavně v případě použití mědi nižší kvality.
  • Zinkovaná ocel – doporučovaná tvrdost: od 1,5 do 3-4 dH (německých stupňů).
  • Kyselinovzdorná ocel – doporučovaná tvrdost: od 0 do 3-4 dH (německých stupňů) v závislosti na potřebě, tvrdost vody v tomto rozsahu neovlivňuje životnost potrubí.

Je nutné zdůraznit, že minimální, doporučovaná tvrdost pro pitnou vodu je 3-4 dH.

Jak funguje pojistka proti přeplnění?

Jediným reálním nebezpečím hrozícím v domácnosti po namontování změkčovače, je případné nebezpečí přetečení do prostoru. Může se to stát na začátku regenerace, kdy během doplňování vody do nádrže se solí najednou zůstane přerušená dodávka elektřiny.

Aby se tomu předešlo, jsou ve všech změkčovačích CosmoWATER montované plovákové ventily proti přeplnění. Pokud se zvýší hladina vody v nádrži soli, plovákový ventil automatický uzavře další přítok vody do nádrže. Dodatečně je zařízení CosmoWATER vybaveno přípojkou, která by měla být napojená prostřednictvím měkké trubičky na beztlakovou kanalizaci.


Lze použit změkčovač CosmoWATER, kdy je domácnost napojená na vlastní čističku odpadních vod?

Během regenerace změkčovače je do kanalizace vylučováno malé množství soli. Jsou to hlavně chloridy vápníku a hořčíku a do menší míry také železo a sodík. V domácí čističce odpadních vod, je biologický nános výživou pro bakterie, které rozkládají nános do tekutého stavu.
Přírodním způsobem, ale také v důsledku chloridů, které jsou obsahem vody po regeneraci, může být množství bakterií příliš malé. Může to způsobit snížení efektivnosti procesu čištění odpadních vod.

Za účelem předejití biodegradačním procesům, doporučujeme používat přípravky, které obsahují velké množství různých typů bakterií, které efektivním způsobem podporují proces čistění odpadních vod.