ZPĚT

ČÍSTÁ VODA, ZLEPŠUJE ZDRAVÍ?

Obvykle hodnotíme kvalitu naší vody z kohoutku a kontrolujeme, zda není něčím znečistěná, zda je čirá a bez pachu. Jinak řečeno, běžně kontrolujme, zda voda není špinavá. Takovým způsobem můžeme zjistit mnoho problémů vyskytujících se ve vodě, jako např. chlór, organické látky, železo, kal nebo amoniak

Občas se stane, že voda, která vypadá čistě, je znečistěná mnoha látkami, které nejsou vidět, protože jsou stoprocentně rozpustné ve vodě, jako např. soli vápníku a hořčíku, zapříčiňující tvrdost vody.

Proto je vhodné nechat svou vodu odborně analyzovat, zvláště když je čerpána z vlastního zdroje. Cílem je zjistit, zda neobsahuje látky, které ve velkém nadlimitním množství mohou způsobovat zdravotní potíže a poškodit vybavení v domácnostech.

Tvrdost

Voda, která prosakuje některými horninami, rozpouští látky, které tyto horniny obsahují, mj. soli vápníku a hořčíku. Jejich koncentrace rozhoduje o rozsahu tvrdosti vody, což je spojeno se vznikem nánosu, mj. na vodovodních bateriích, topných zařízeních a domácích spotřebičích.

Chlór

Ve vodě z vodovodu se používá chlór, kvůli jeho protibakteriálním vlastnostem. Pití chlórované vody není příjemné kvůli nepříjemné chuti i vůni. Chlór může vysušovat a dráždit pokožku.

Železo

Železo se vyskytuje nejčastěji v podzemní vodě z větších hloubek. Nadměrné množství železa může způsobovat rozvoj železných bakterií, které způsobují, že má voda nepříjemnou chuť a pach. Železo často nechává rezavé skvrny na prádle a vodovodních bateriích.

Mangan

Mangan se často vyskytuje v povrchové a podzemní vodě. Tvoří velmi tvrdé nánosy, které se velmi obtížně odstraňují. Voda se zvýšeným obsahem manganu má trpkou příchuť a vzniklý nános má šedou, až černou barvu.

Organické látky

Organické znečistění vody vzniká rozkladem vegetace a účinky zemědělských, komunálních a průmyslových odpadních vod. Organické látky, které neupravená voda obsahuje, zabarvují vodu do žluta a hněda. Vyskytují se nejčastěji ve vodě, pocházející ze studní hloubených do malé hloubky.

Amoniak

Výskyt amoniaku ve vodě může být způsoben aktivitou člověka (hnojení polí, netěsný septik). Amoniak vyskytující se ve vodě absorbuje kyslík, což způsobuje rozvoj anaerobních bakterií. Některé z těchto bakterií vytváří sulfan, nepříjemně páchnoucí po shnilých vejcích, kdy lze cítit i malou koncentraci.